Przetargi - Zamówienia Publiczne -DPS w Pakówce

(ostatnia aktualizacja 07-12-2017 r. godzina 1421)

 

Uwaga !!! Zalecamy aby po każdorazowym wejściu na tą stronę "odświeżyć" jej zawartość! aby to zrobić, należy wcisnąć klawisz F5.

 

 

"KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO (GRUPA LW) DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI - plik w formacie ZIP

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 ROKU

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH